Podzimní Javec
Zimní létání
Javorový z padáku
Pohled na Javorový
Zimní Tyrka
Fojství

Historie obce Oldřichovice u Třince

Obec na řece Tyrce, ležící na úpatí Javorového. Patří mezi nejrozlehlejší a nejstarší obce  Jížního Těšínska.

První zmínky se datují k roku 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupství.

Evangelická škola v Oldřichovicích rovni byla založena v roce 1792. V roce 1804 měla obec 120 domů a 925 obyvatel.

Geografická poloha nebyla příliš přiznivá pro rostlinnou výrobu, zemědělská půda tvořila totiž sotva polovinu katastrální rozlohy. Vzhledem k omezeným možnostem se zde pěstovaly většinou brambory, ale i žito, ječmen a oves. Dařilo se hlavně pastevectví, které zde mělo dávnou tradici.

 

V obci rovněž  značně prosperovalo povoznictví, ve 40. letech 19. stol. bylo na 125 usedlostech 150 koní a 20 volů. Nemálo obyvatel Oldřichovic nacházelo obživu v blízkých železárnách a desítky osob pracovaly při těžbě rudy v okolních vesnicích nebo při zásobování hutí dřevem. Z důvodů velké rozlohy a nárustu populace byla v roce 1871 založena druhá škola v Oldřichovích Vsi.

Začátkem 20. století se rodí společenský a kulturní život v obci. V roce 1900 byl založen Dobrovolný hasičský sbor, který patřil k nejstarším v jižní části Těšínska.

Před 1. světovou válkou byly v obci 4 pily, parní plýn a 4 kamenolomy. Také Oldřichovice patřily mezi obce, které po rozdělení Těšínska v roce 1920 zůstaly v Československu . Při sčítání lidu v roce 1930 žilo v obci 2065 obyvatel, z toho 641 Čechů, 1408 Poláků, 10 Němců a 6  občanů jiné národnosti.

 

 

 

Zdroje:

1. Třinec a okolí v proměnách času